SWB´s avelsplan

Arbete med att uppdatera SWBs avelsplan har pågått under 2014 och 2015 och SWB:s styrelse tog beslut om den nya avelsplanen den 12 september 2015. Utöver en uppdatering av mål, fakta och strategier omfattar Avelsplanen nu även de stora förändringar som de facto redan genomförts under de senaste fyra åren, såsom en förtydligad kvalitetsgradering av hingstar och ston och linjär beskrivning. Under revisionsarbetet har SWB haft kontakt med företrädare för såväl sport som avel. Flera av de förändringar som finns med i avelsplanen har presenterats under arbetets gång, t.ex. i samband med SWB:s ordförandeträff 2014 och medlemsmötet i april 2015.

I sin fullständiga form är avelsplanen ett långt och ganska omfattande dokument som utöver avelsmål och selektionsstrategier inkluderar bakgrund, viss historia samt förklaring av en del genetiska begrepp. Det är den som nu i första skedet publiceras på SWB:s hemsida och som du kan se som länk här, längst ner på sidan. SWB avser publicera avelsplanen i sammanlagt tre olika format framöver: En kort sammanfattning, en medellång version där vissa delar kortats ner samt den fullständiga avelsplanen (först ut). I de nerkortade versionerna ska man kunna få mer information i olika stycken genom att klicka på ”läs mer”. Allt för att göra avelsplanen så tillgänglig som möjligt, samtidigt som den intresserade ska kunna fördjupa sig i de olika delarna.

Revisionen av avelsplanen har skett samtidigt som hela SWB:s organisation arbetat med nya verksamhetsplaner och arbetsstruktur. Avelsutskottet är det av SWB:s utskott som är huvudansvarigt för avelsplanen, även om i princip alla utskotten arbetar med frågor som knyter an till den. I Avelsutskottets verksamhetsplan ligger att sätta upp delmål och utföra aktiviteter och uppdrag som leder till att målen i avelsplanen kan realiseras. Genom arbetet med de nya verksamhetsplanerna blir dessa aktiviteter och uppdrag mer konkreta och lättare att följa upp. Vi hoppas att allt detta struktureringsarbete kommer att leda till att vi kan få en rejäl skjuts framåt i verksamheten och att SWB:s medlemmar och samarbetspartners ska uppleva att SWB producerar information, verktyg och aktiviteter som verkligen stöttar SWB-uppfödare och deras avelsarbete.

Läs hela avelsplanen från SWB här.

Kommentarer inaktiverade.